Bieżące

 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

Zamówienia Angielsko-Polskiego Elementarza Statkowego można składać drogą telefoniczną lub e-mailową. Podręcznik można również zakupić osobiście w siedzibie ...

Więcej ...

Marynarze zgłaszający się na egzamin Marlins powinni mieć przy sobie Książeczkę Żeglarską

Więcej ...

Kursy przygotowujące do Egzaminu Marlins prowadzone są w cyklu jedno lub dwutygodniowym i rozpoczynają się w każdy poniedziałek. Zgłoszenia NON ...

Więcej ...

Biuro tłumaczeń Gdynia - Lingua Care International
Komunikacja Językowa i Międzykulturowa

Korzystając z pogłębionej wiedzy eksperckiej i najnowszych technologii informatycznych świadczymy nowoczesne usługi językowe spełniające praktyczne i intelektualne oczekiwania Klientów, które wypływają z odwiecznej potrzeby mobilności, kontaktów i współpracy ludzi odmiennych języków, kultur, narodów i państw.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Wpisujemy się w cztery podstawowe swobody wspólnego rynku europejskiego polegające na wolnym przepływie kapitału, towarów i osób oraz na swobodzie świadczenia usług, a także w politykę językową Unii Europejskiej, która, szanując odrębność swoich członków, zwraca się do nich w ich własnym języku.
 • Z szacunkiem odnosimy się do wszystkich języków świata, jako że stanowią one jeden z najważniejszych elementów tożsamości państwowej, narodowej, kulturowej czy etnicznej, a w szczególności do języka polskiego, który określa zarówno naszą tożsamość jak i wymiary suwerenności naszego kraju.
 • Jako tłumacze przysięgli wspieramy instytucje prawa (sądy powszechne, prokuraturę itp.), notariuszy, radców prawnych, ekspertów, audytorów, inspektorów, izby branżowe i sądy arbitrażowe w międzynarodowym obrocie prawnym, a także osoby fizyczne i prawne występujące przed sądami i organami administracji państwowej i samorządowej.
 
Więcej >>

Nasza oferta

 • tłumaczenia tekstów,
 • tłumacz przysięgły,
 • język angielski dla marynarzy,
 • testy marlins,
 • szkolenia językowe.

Biuro Gdynia

Lingua Care International
Dr Bolesław Borzycki, Est. 1991
ul. Świętojańska 49/9
81-391 Gdynia, Polska

Pozycja geogr.: 54°52'N, 18°54'E
NIP
: 586 005 76 34
REGON: 190542452

małpa borzycki@lincare.pl

telefon 58 620 62 87 ,
600 350 168

Biuro tłumaczeń otwarte
Pn - Pt  09:00 - 16:00